Number of the records: 1  

LabWiew program pro plošné měření rezistivity vzorků

 1. 1.
  0397802 - ÚJF 2014 RIV CZ cze L4 - Software
  Novotný, Jiří - Horák, Pavel - Kučírek, Václav
  LabWiew program pro plošné měření rezistivity vzorků.
  [LabView program for surface resistivity measurements of samples.]
  Internal code: NDP-F2 ; 2013
  Technical parameters: Novotný Jiří; SW může pracovat pouze se stejným HW, pro který je napsán
  Economic parameters: Měření povrchové rezistivity vzorků
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP108/12/G108; GA MŠMT(XE) LM2011019
  Institutional support: RVO:61389005
  Keywords : resistivity * Van der Pauw method
  Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders
  http://neutron.ujf.cas.cz/cs/lnam/item/135-publication

  Program je určen pro měření povrchového elektrického odporu vzorků metodou van der Pauw tj. 4 bodovým měřením odporu. Zařízení je uzpůsobeno pro čtvercové vzorky 15x15 nebo 12x12 mm. Program komunikuje s přepínačem, proudovým zdrojem a s voltmetrem Keithley a vypočítává plošný odpor vzorků. Programem nastavený proud se přikládá na 2 vedlejší elektrody a na 2 zbývajících se snímá vzniklé napětí. Následně se přepne polarita zdroje a měření se zopakuje s opačnou polaritou procházejícího proudu. Přepínač následně rozepne kontakty a sepne nové spojení a opět se přikládá daný proud a odečítá napětí. Takto se změří vzorek ze všech 4 stran a získá se 8 hodnot. Z těchto hodnot se vypočítává hodnota plošného odporu vzorku.

  The programme is designed for the sheet resistivity measurement of the sample using the van der Pauw method, i.e. the 4-point resistivity measurement. The arrangement is designed for square samples with dimensions 15x15 and 12x12 mm. The program communicates with the switch, power source and voltmeter Keithley and calculates the surface resistance of the samples. The electric current set in the programme is driven to 2 adjacent electrodes and voltage is measured on remaining 2 electrodes. The measurement is repeated with reversed current polarity. Subsequently, the switch disconnects current setup and connects new set of contacts. The electrical current is driven in the same way and the voltage is measured again. All 4 sides of the sample are being measured this way and 8 values of the resistance are obtained. From these values a value of sheet resistivity is calculated.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0225432

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.