Number of the records: 1  

Interdisciplinární geovědní studium historického dolu Jeroným a okolí ve Slavkovském lese (západní Čechy)

 1. 1.
  0388451 - ÚGN 2013 CZ cze A - Abstract
  Kirchner, Karel - Roštínský, Pavel - Kaláb, Zdeněk - Lednická, Markéta
  Interdisciplinární geovědní studium historického dolu Jeroným a okolí ve Slavkovském lese (západní Čechy).
  [Interdisciplinární geovědní studium historického dolu Jeroným a okolí ve Slavkovském lese (západní Čechy).]
  Časové a priestorové zmeny regionálnych štruktúr. Zborník abstraktov z XVII. z česko-slovenského geografického akademického seminára. -, - (2012), s. 8-8. ISBN 978-80-89580-04-0.
  [Česko-slovenský geografický akademický seminár /17./. 23.10.2012-24.10.2012, Skalica]
  R&D Projects: GA ČR GA105/09/0089
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : Historical Jeroným Mine * Slavkovský les Forest * geoscience study
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy

  Reliéf nese stopy působení hospodářských aktivit v průběhu historického vývoje, dobrým příkladem je historický Důl Jeroným (středověká těžba cínu) a jeho okolí ve Slavkovském lese. V průběhu vývoje zde došlo k řadě změn ve využívání krajiny i sídelní struktuře s následným přetvářením reliéfu. Geomorfologický výzkum se soustředil na antropogenní tvary oblasti spojené s hospodářskými aktivitami v rámci historických i politických etap vývoje. Příspěvek prezentuje některé vybrané aspekty a výsledky týkající se výzkumu strukturních a stabilitních poměrů, geofyzikálního sondování a analýzy seismických vibrací. Podrobněji jsou diskutovány antropogenní transformace reliéfu podmíněné dolováním (těžba cínu a uranu), vodním hospodářstvím, zemědělstvím, vojenskou činností. Vyhlášení CHKO (1974) umožnilo stabilizaci a zachování tvarů reliéfu, jako dokladu historického vývoje oblasti.

  Relief has traces of the influencing of economic activities in the course of historical development. Relief of historical Jeroným Mine (medieval tin mining) and its surroundings in the Slavkovský les Forest is a good example. In the course of development there it has been a lot of changes in land use and settlement structure with relief remodelling. Gemorphological research concentrated also on anthropogenic relief connecting with economic activities within the framework historical and political development periods. The contribution presents selected aspects and results dealing with research of stability conditions, geophysical sounding and analysis of seismic vibrations. The anthropogenic relief conditioned by mining (tin and uranium mining exploitation), water management, agriculture, military activities are discussed in detail. Declaration of the Protected Landscape Area (1974) allows the stabilization and preservation of landforms, such as an evidence of historical development area.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0217346

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0388451.pdf4606.3 KBAuthor´s preprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.