Number of the records: 1  

Niky české historiografie. Uherskobrodská sympozia J.A.Komenského v ofenzivě (1971 - 1989)

 1. 1.
  0387708 - ÚSD 2013 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Koldinská, Marie
  Raně novověké bádání v Čechách v 70. a 80. letech 20. století aneb Sedm příběhů z neradostných časů.
  [Early modern research in Czech lands during seventiets and eightiets of the 20th century: Seven stories from bad times.]
  Niky české historiografie. Uherskobrodská sympozia J.A.Komenského v ofenzivě (1971 - 1989). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i, 2012 - (Olšáková, D.), s. 77-90. ISBN 978-80-7465-011-6
  Institutional support: RVO:68378114
  Keywords : Czech historiography * early modern ages
  Subject RIV: AB - History

  Studie se zabývá českým dějepisectvím v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století orientovaným na problematiku raného novověku a na různé varianty jeho dodatečné rexlexe.

  The artical analysed Czech research of the early modern period during seventieths and eightieths of the 20th century and variations of its later reflection.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0218603

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.