Number of the records: 1  

Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů)

 1. 1.
  0387046 - ÚGN 2013 RIV CZ cze J - Journal Article
  Kunc, J. - Tonev, P. - Frantál, Bohumil - Szczyrba, Z.
  Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů).
  [Retail Gravity Models, Shopping Habits and Shopping Centres: The Case of the Brno Agglomeration (a Contribution to the Study of Daily Urban Systems).]
  Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 48, č. 5 (2012), s. 879-910. ISSN 0038-0288. E-ISSN 0038-0288
  Grant - others:GA AV ČR(CZ) IAA301670901
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : commuting to retail shops * retail gravity models * shopping habits
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  Impact factor: 0.652, year: 2012
  http://sreview.soc.cas.cz/uploads/5eac4986661f78ad51c9975214107f47f1744408_12-5-06Kunc19.indd.pdf

  Globalizace jako současný celospolečenský fenomén zasahuje všechny oblasti na šeho života. Neprojevuje se jenom v ekonomické sféře, ale výrazně ovlivňuje také společnost a každodenní život jedince, jeho chování a kulturní návyky [Bau- man 1998, 2007; Giddens 2002]. Předchozí sociologický diskurz z 90. let 20. sto- letí o západní kulturní dominanci a přejímání západních spotřebních vzorců ve světě (tzv. mcdonaldizace [viz také Ritzer 1999]) doznal určité úpravy, jak se o ní zmiňuje Connell [2007] ve své studii o polarizační teorii globalizace. Společnost si uchovává svou kulturní diverzitu, přejímané kulturní a spotřební vzory vytvářejí nové společenské mozaiky a hybridity. Globalizace představuje evoluční trend ve vývoji společnosti, tedy i globalizace spotřebních vzorců je dalším z řady vývojo- vých stupňů změn ve společenské spotřebě [Križan 2009: 50].

  Economic and social changes since the year 1990 in the Czech Republic have been refl ected in the shopping habits of the population. Not only is the ‘standard’ form of everyday shopping for basic provisions at corner shops now typical, but so is daily visits to specialised retail chain stores or shopping centres. Such daily shopping trips are often combined with commuting to work and school or travelling for other services and have become an important factor in the daily lives of residents. This phenomenon has led to the formation of stronger links between inhabitants within a daily urban system. The primary intensity is observed not in the core–periphery link but rather between the periphery of the agglomeration and suburban zones where most of the big shopping malls and hypermarkets are located. Frequently this is not a daily but rather an irregular or weekend activity.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0218320

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0387046.pdf21 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.