Number of the records: 1  

Očištěná společnost. Očista jako konstitutivní princip utváření poválečné české společnosti na příkladu českého pohraničí

 1. 1.
  0387001 - ÚSD 2013 RIV CZ cze J - Journal Article
  Spurný, Matěj
  Očištěná společnost. Očista jako konstitutivní princip utváření poválečné české společnosti na příkladu českého pohraničí.
  [Social Cleansing as a Constitutive Principle in the Formation of Czech Society after the Second World War.]
  Soudobé dějiny. Roč. 19, č. 2 (2012), s. 209-226. ISSN 1210-7050
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80630520
  Keywords : ethnic cleansing * Germans * socialist dictatorship
  Subject RIV: AB - History

  Autor v této stati zkoumá mentální a sociální předpoklady komunistické diktatury v Československu, a to konkrétně na fenoménu poválečné očisty pohraničí. Dovozuje přitom tezi, že v českém prostředí se mechanismus očisty nezrodil jako produkt komunistické diktatury, ale naopak že se tato diktatura etablovala mimo jiné díky poptávce společnosti nasycené touhou po očistě. Charakterizuje obecně princip očisty a podmínky, jež ji vyvolávají v život, a poté konkretizuje její formy, zacílení, metody, legitimizační strategie a proměny v poválečném českém pohraničí. Tvrdí přitom, že se očista jako způsob politické praxe tehdy neuplatňovala přičiněním komunistické strany proti vůli ostatních politických subjektů, ale že jednalo naopak o integrující vazbu poválečné politické scény.

  In this essay, the author explores the mental and social prerequisites of the Communist dictatorship in Czechoslovakia, using as his example the post-war cleansing of the borderlands of Bohemia and Moravia. He argues that in the Czech milieu the cleansing was not a product of Communist dictatorship, but, on the contrary, the dictatorship was, at least in part, a result of a demand of a society whose desire for cleansing was already sated. He considers cleansing in general and the conditions that brought it to life, and then discusses its particular forms, aims, methods, strategies of legitimation, and changes in the Bohemian and Moravian borderlands after the Second World War. He argues that cleansing as a political means was not ordered by the Communist Party against the will of the other political actors, but that, on the contrary, it was a bond that linked the actors on the post-war political scene.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0216592

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.