Number of the records: 1  

Česká postindustriální krajina

 1. 1.
  0386911 - ÚGN 2013 RIV CZ cze J - Journal Article
  Kolejka, Jaromír
  Česká postindustriální krajina.
  [Post-industrial Landscape of the Czech Republic.]
  Životné prostredie. Roč. 46, č. 1 (2012), s. 38-43. ISSN 0044-4863
  R&D Projects: GA AV ČR IAA300860903
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : post-industrial landscapes * identification process * typology * Czech Republic
  Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography
  http://www.elis.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2956&category_id=101&option=com_virtuemart&Itemid=1

  V příspěvku je demonstrován proces identifikace postindustriálních krajin na území České republiky. Veřejně dostupné datové zdroje o brownfieldech, chemických zátěžích, poddolovaných plochách a místech, antropogenních tvarech reliéfu, průmyslových areálech a skládkách byly použity. Celkem bylo zjištěno 105 postindiustriálních krajin větších neř 5 km2. Na příkladu 45 z nich větších než 1O km2 byla demonstrována jejich klasifikace a typologie. Jejich přesné vymezení v terénu a popis lze využít v rozhodovacích procesech o území.

  The procedure of the identification of post-industrial landscapes on the territory of the Czech Republic is demonstrated in the paper. Commonly accessed data sources (on brownfields, contaminated sites, mining points and areas, human made landforms, industrial and landfill sites etc.) were applied in this procedure. The total number of 105 post-industrial landscapes (larger than 5 km2) was mapped. Their genetic classification and typology is demonstrated on 45 bigger (more than 10 km2) post-industrial landscapes. Their detail outlines and knowledge about their content is being required by decision makers.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0216157

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.