Number of the records: 1  

Co my toho prožili. Vyprávěnky z Podkrkonoší 1

 1. 1.
  0386756 - ÚJČ 2013 RIV CZ cze B - Monography
  Bachmannová, Jarmila
  Co my toho prožili. Vyprávěnky z Podkrkonoší 1.
  [Dialectal stories from the region of Podkrkonoší 1.]
  Liberec: Bor, 2012. 211 s. ISBN 978-80-87607-07-7
  R&D Projects: GA ČR GAP406/12/1755
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : dialectology * North-East Bohemian dialect * vernacular
  Subject RIV: AI - Linguistics

  Knížka přináší výběr z vyprávění zachycených při výzkumu nářečí v Podkrkonoší. Přibližuje nám vývoj jazykové situace v poměrně dlouhém časovém období, pro konfrontaci jsou totiž zařazeny i texty zaznamenané pracovníky dialektologického odd. ÚJČ již v roce 1957. Z porovnání ukázek mluvy zapsaných v časovém odstupu 55 let vyplývá, jak poměrně rychle dochází k zániku tradičního místního dialektu. Publikace je doplněna slovníkem nářečních výrazů a CD s ukázkami vybraných vyprávění.

  The publication is a selection from stories collected during the research of the dialect in the region of Podkrkonoší. It focuses on the development of the language situation in a relatively long period, texts collected by researchers of dialectal department of the Czech Language Institute in 1957 are also included. It follows from the confrontation of stories entered in the course of 55 years that the vernacular disappears quite quickly in the region. The book includes a vocabulary of dialectal expressions and a CD with selections from the stories.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0216022

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.