Number of the records: 1  

Monitorování úrovně hladin akumulovaných vod v Dole Jeroným

 1. 1.
  0386342 - ÚGN 2013 RIV CZ cze J - Journal Article
  Lednická, Markéta - Kaláb, Zdeněk - Knejzlík, Jaromír
  Monitorování úrovně hladin akumulovaných vod v Dole Jeroným.
  [Monitoring of mining backwater levels in Jeroným mine.]
  EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment. Roč. 19, č. 2 (2012), s. 54-68. ISSN 1803-1447
  R&D Projects: GA ČR GA105/09/0089
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : mining backwater * water level fluctuation * dynamics of backwater
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  http://www.caag.cz/egrse/2012-2/07_lednicka-r.pdf

  Tento příspěvek popisuje analýzu dat získaných při monitorování úrovně hladin akumulovaných vod v Dole Jeroným v Čisté. V tomto středověkém dole se nachází několik zaplavených prostor, z nichž pět je kvartálně nebo kontinuálně monitorováno. Voda v důlním díle pochází především ze srážek (tání sněhu, přívalový déšť), štolové patro komunikuje s podzemními vodami v okolí dolu. Charakter jednotlivých stanovišť je v článku podrobně popsán a jsou uvedeny výsledky měření úrovně hladin důlních vod za sledované období 2001-2012. Maximální úrovně hladin jednotlivých akumulovaných vod jsou stanoveny přetokem do níže položených prostor. V článku jsou podrobně zpracovány rychlosti poklesu a nárůstu úrovně hladiny na stanovištích V2/KV2, V3/KV3 a V5/KV5.

  This contribution describes the analysis of data collected during monitoring of mining backwater level in Jeronym Mine in Čistá. Several flooded areas is possible to find in this medieval mine, of which five are quarterly or continuously monitored. Water in mining workings comes from precipitation mainly (snow, rainstorm), adit floor is connected with the groundwater in the vicinity of the mine. The nature of the individual flooded areas is described in detail in the paper, and the results of the measurement of mining water levels for the period 2001-2012 are presented. The maxima of individual monitored backwater levels are determined by overflows to the below located workings. In the article, rate of decrease and increase in level at the V2/KV2, V3/KV3 and V5/KV5 places are processed in detail.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0220168

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0386342.pdf03.6 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.