Number of the records: 1  

Geofyzikální aparatura v počátcích výchovy geofyziků

 1. 1.
  0386340 - ÚGN 2013 RIV CZ cze J - Journal Article
  Müller, Karel - Kaláb, Zdeněk
  Geofyzikální aparatura v počátcích výchovy geofyziků.
  [Geophysical textbooks in the early education of geophysicists.]
  EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment. Roč. 19, č. 2 (2012), s. 69-74. ISSN 1803-1447
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : geophysical textbook * university * education
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  http://www.caag.cz/egrse/2012-2/02_muller-r.pdf

  Náplní příspěvku je vzpomínka na odbornou geofyzikální literaturu v počátcích výchovy geofyziků na vysokých školách v České republice. Základní učebnice byly z počátku v angličtině (Heiland, Jakosky, Nettleton), posléze v ruštině (Logačev, Zaborovskij, Gurvič). Nejvýznamnější počin z pohledu ČR je vydání učebnic Mašína a Válka: Přehled užité geofyziky pro geology (1966) a Mareše a kolektivu: Úvod do užité geofyziky (1979). Následovala řada odborných knih i učebnic, jejich seznam již však není a nemůže být úplný.

  Content of this contribution is memory of professional geophysical literature in the early education of geophysicists that studied on universities in the Czech Republic. Basic textbooks have been from the beginning in English (Heiland, Jakosky, Nettleton), then in the Russian languages (Logačev, Zaborovskij, Gurvič). Textbooks written by Mašín and Válek: “Review of applied geophysics for geologists” (1966) and by Mareš et al.: “Introduction to applied geophysics” (1979) were the most important actions from the perspective of the Czech Republic. Series of professional books and textbooks followed in next years but list of these books is not and of course cannot be complete.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0215627

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0386340.pdf01.3 MBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.