Number of the records: 1  

Zdravotnická dokumentace, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví

 1. 1.
  0384807 - ÚSP 2013 RIV CZ cze J - Journal Article
  Doležal, Adam
  Zdravotnická dokumentace, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví.
  [Medical Documentation, Ownership and Intellectual Property.]
  Právník. Roč. 151, č. 12 (2012), s. 1291-1312. ISSN 0231-6625
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : medical law * medical records * copyright
  Subject RIV: AG - Legal Sciences

  Tento článek se zabývá úvahami o vlastnictví zdravotnické dokumentace a také otázkami zahrnující práva duševního vlastnictví ke zdravotnické dokumentaci. Autor nejprve stručně shrnuje recentní teoretické diskuse a jejich vliv na konstantní judikaturu (zejména rozhodnutí NS 25 Cdo 3562/2009), aby se následně hranice současné diskuse rozšířil i na věci, které byly dosud stranou diskuse odborné veřejnosti. Základní cíle uvedené práce spočívají zejména v zodpovězení následujích otázek: Je zdravotnická dokumentace chráněna právem autorským, případně jinými duševními právy jako je patent, know-how a jiná práva? Vzhledem k tomu, že v české judikatuře zatím obdobné spory nebyly řešeny, odkazuje autor na komparaci s některými rozhodnutími cizích soudů, které považuje z hlediska odůvodnění za zajímavé i pro interpretaci českého právního řádu.

  This article has responded to the recent situation regarding ownership and copyright of medical records. Author first of all argues about owning of medical records and points on the decision no. 25 Cdo 3562/2009 of Czech High Court from 30th of August 2011. Secondly he establishes some questions about the industrial property rights and their finding in medical records. Main issues of the article are these: does copyright exist in medical records or could medical records be protected by another industrial property rights (such as know-how, patent). In comparison with foreign judicatory and legislation author tries to find some particular answers about the earlier mentioned questions. While the Czech judicatory on this matter is minimal and also the jurisprudence is only marginal, the key element for close research should be seen in foreign literature and in foreign court decisions.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0007390

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  prav12-12 DoležalA.pdf21174 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.