Number of the records: 1  

Novinky v léčbě HIV infekce

 1. 1.
  0384304 - ÚOCHB 2013 RIV CZ cze J - Journal Article
  Krečmerová, Marcela
  Novinky v léčbě HIV infekce.
  [News in the treatment of HIV.]
  Praktické lékárenství. Roč. 8, č. 1 (2012), s. 18-21. ISSN 1801-2434
  Institutional support: RVO:61388963
  Keywords : HIV * AIDS * cART * HAART * tenofovir * reverse transcriptase * HIV protease * mikrobicides
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry

  Třicet let poté, co byl AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) identifikován jako nový klinický syndrom s nejasnou vyhlídkou na možnost léčby, nabízí farmaceutický průmysl celkem 31 samostatných nebo kombinovaných preparátů s různými mechanizmy účinku. Vývoj nových látek proti HIV však nadále pokračuje, jako důsledek schopnosti viru vytvářet rezistenci na stávající léčbu a významné nežádoucí účinky antiretrovirotik. Od roku 1996 je standardním léčebným postupem kombinovaná léčba HAART (highly active antiretroviral therapy) nebo nověji cART (combination antiretroviral therapy). Intenzivní výzkum je též věnován možnostem preventivního účinku mikrobicidů s obsahem tenofoviru.

  Thirty years after identification of AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) as a new clinical syndrome with uncertain prospects of the treatment, the current pharmaceutical industry offers 31 single or combined medicinal drugs with different mechanisms of action. Development of the new anti-HIV compounds is still being continued, with respect to the ability of the virus to make resistance towards the current treatment and significant side effects of antiretrovirals. Since 1996, the standard therapy is HAART (highly active antiretroviral therapy) or more recently, cART (combination antiretroviral therapy). Intensive investigation is also carried out in the field of preventive effects of microbicides containing tenofovir.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0214001

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.