Number of the records: 1  

Sportovní právo

 1. 1.
  0383862 - ÚSP 2013 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Hamerník, Pavel
  V čem spočívá podstata sportovního práva?
  [What is the Essence of Sports Law?]
  Sportovní právo. Praha: Auditorium, 2012 - (Kuklík, J.), s. 21-35. ISBN 978-80-87284-28-5
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : EU * sports law * Court of Arbitration for Sport
  Subject RIV: AG - Legal Sciences

  Sportovní právo se zatím vyvíjí, hledá svou identitu či status a dá se říci, že nedisponuje přesně vymezenými mantinely. Proto si tento příspěvek spíše klade za cíl představit podstatu sportovního práva na praktických příkladech. Konkrétně ve světle některých kauz, které rozhodoval Soudní dvůr EU a Rozhodčí soud pro sport (CAS). Tyto dvě instituce hrají prim při modelování obsahu sportovního práva, konkrétně hledáním rovnováhy mezi specifickou úpravou sportovních asociací a právní úpravou obecného platného práva v rámci rozhodování o legalitě jednání a pravidel sportovního sektoru. CAS navíc také jako specializovaná sportovní arbitráž řeší spory na základě úpravy autonomního sportovního sektoru a vytváří tak výzvu pro obecné soudy, které danou problematiku tak často neřeší a vzniká tím prostor pro vývoj zmíněného oboru Sportovní právo se všemi jeho kontroverzemi.

  Sports Law is still developing, it is looking for its identity or status and it might be said that there are no clearly defined boundaries. Therefore, this contribution intends to introduce the essence of Sports Law by means of practical examples, particularly in the light of some causes decided by the European Court of Justice and the Court of Arbitration for Sport. These two institutions play a major role in shaping the contents of Sports Law, particularly by searching for the balance between specific regulation of sports associations and legal regulation of general law in force within deciding about legality of conduct and rules of sports sector. Furthermore, the Court of Arbitration for Sport as specialised sports arbitration settles disputes on the basis of regulation of autonomous sports sector and thus throws down a challenge to general courts which often do not solve the abovementioned issue. Therefore, there is room for development of Sports Law with all its controversies.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0213672

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.