Number of the records: 1  

Prečo práve Cyril a Metod? : praktická príručka pre každého kresťana

 1. 1.
  0383570 - HÚ 2013 RIV SK slo B - Monography
  Šebek, Jaroslav - Vasiľ, C.
  Prečo práve Cyril a Metod? : praktická príručka pre každého kresťana.
  [Why Cyrill and Methodius? Practical guide for every Christian.]
  Bratislava: DonBosco, 2012. 70 s. Viera do vrecka, 18. ISBN 978-80-8074-162-4
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : Cyril and Methodius * religious tradition * 19th and 20th centuries
  Subject RIV: AB - History

  V autorskej časti knihy sú zhrnuté základné okruhy problematiky, týkajúce sa reflexie cyrilometodejskej tradície v českých zemiach v 19. a 20. storočí.

  The author in part of the book summarizes the basic spheres of problems related to reflection Cyril and Methodius tradition in the Czech lands in the 19th and 20 th century.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0213466

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.