Number of the records: 1  

Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích (1861–2011)

 1. 1.
  0383290 - MÚA 2013 RIV CZ cze B - Monography
  Bezecný, Z. - Broklová, Eva - Cibulka, Pavel - Čelko, Vojtech - Doubek, Vratislav - Fasora, L. - Galandauer, J. - Georgiev, J. - Harna, Josef - Hlavačka, Milan - Höbelt, L. - Kocian, Jiří - Kolař, P. - Kučera, Martin - Malínská, Jana - Malínský, J. - Malíř, J. - Marušiak, J. - Musilová, D. - Pavlovič, R. - Pehr, Michal - Procházka, D. - Rája, M. - Rokoský, J. - Sosna, K. - Šebek, Jaroslav - Štaif, J. - Tilsch, J. - Tomeš, Josef - Valenta, P. - Vašek, Richard - Velek, L.
  Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích (1861–2011).
  [The Faces of Our Parliaments. 150 years of parliamentarianism in the Czech lands (1861–2011).]
  Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 647 s. ISBN 978-80-7422-190-3
  Institutional support: RVO:67985921 ; RVO:67985963 ; RVO:68378114
  Keywords : Czech modern history * parliamentarianism * biographies
  Subject RIV: AB - History

  Kolektivní dílo historiků z České republiky, Slovenska a Rakouska shrnuje dějiny novodobého českého parlamentarismu, přičemž odborný fundament spojuje s popularizačním přístupem. V úvodní studii zachycuje vývoj parlamentarismu v českých zemích v posledních sto padesáti letech, od počátku ústavnosti roku 1861 po naši přítomnost. Následující životopisné medailony představují všechny předsedy českých a československých zákonodárných sborů a vybrané české, českoněmecké a slovenské politiky, výrazně se uplatňující na parlamentní půdě v éře rakouské, respektive rakousko-uherské monarchie, Československé a České republiky.

  A collective work of historians from the Czech Republic, Slovakia and Austria sums up the history of the modern Czech parliamentarianism, where the scientific basis is joined together with the popular approach. The introductory study draws a picture of development of parliamentarianism in Czech lands over last 150 years, from the beginning of the constitutional era in 1861 till our times. The biographical sketches that follow present all Czech and Czechoslovak lawmaking bodies presidents and selected Czech, Czech-German and Slovakian politicians having left a remarkable trace in the parliamentary history of Austrian and Austrian-Hungarian monarchy, Czechoslovak and Czech Republic.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0213274

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.