Number of the records: 1  

Únor 1948 v Československu. Nástup komunistické totality a proměny společnosti

 1. 1.
  0383256 - ÚSD 2013 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Nosková, Helena
  Sovětský pohled na československou cestu k Únoru. Retrospektiva roku 1949 a zkušenosti s migrací.
  [The Soviet view of the Czechoslovak path to February. 1949 retrospective and experiences with migration.]
  Únor 1948 v Československu. Nástup komunistické totality a proměny společnosti. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011 - (Kocian, J.; Devátá, M.), s. 153-163. České křižovatky evropských dějin, 3. ISBN 978-80-7285-108-9
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80630520
  Keywords : contemporary history * the migration of the population * Czechoslovakia-Soviet relations
  Subject RIV: AB - History

  Studie se zabývá sovětským vlivem na vnitrostátní politiku Československa a hodnocením Února sovětskými politiky v roce 1949. Popisuje všední cesty, které vedly k Únoru. Českoslovenští politici nepředvídali důsledky velkých migrací obyvatelstva, které nastaly po odsunu Němců. Řízené osídlování pohraničních regionů mělo svůj vzor ve velkých migracích v Sovětském svazu, které se uskutečňovaly v letech 1924-1954. Jejich účelem byl zánik střední třídy a kolektivizace zemědělství.

  The study deals with the Soviet influence on the national policy of Czechoslovakia and the evaluation of the February Soviet policy in 1949. Describes the everyday way, which led to the February. Czechoslovak politicians didn't foresee the consequences of the great migration of the population, which occurred after the release of the Germans. Controlled the settlement of the border regions should your model in large migrations in the Soviet Union, which were made in the years 1927-1954. Their purpose was the demise of the middle class and the collectivization of agriculture.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0215935

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.