Number of the records: 1  

Paleoekologie vybraných poloh cyprisového souvrství (Sokolovská pánev)

 1. 1.
  0382915 - GLÚ 2013 RIV CZ cze J - Journal Article
  Dašková, Jiřina - Konzalová, Magda
  Paleoekologie vybraných poloh cyprisového souvrství (Sokolovská pánev).
  [Palaeoecology of selected samples from Cypris Formation (Sokolov Basin).]
  Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports. Roč. 2011 /45/, podzim (2012), s. 21-22. ISSN 0514-8057
  R&D Projects: GA ČR GA205/09/1162
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516
  Keywords : palynology * Cypris Formation * Sokolov Basin * Miocene
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  http://www.geology.cz/img/zpravyvyzkum/fulltext/zpravy_2011-4.pdf

  Díky palynologické studii miocenních uloženin Sokolovské pánve byly zdokumentovány výskyty kolonií zelených řas (Botryococcus Kützing), často doprovázený bisakátními koniferami. Reprezentují palynofacii Botryococcus-Pinaceae. Palynofacie a paleoprostředí byly rozděleny do několika skupin: vodní, mezofytní podrost, bažinný les, opadavé-stálezelené lesy, porost vyšších nadm. Výšek a jehličnanový porost. Většina identifikovaných druhá patří do mega-mezotermické a mezotermické skupiny (14–24 °C).

  Palynological study of Miocene lake deposits in Sokolov Basin documented dominance of green algae colonies (Botryococcus Kützing) often associated with bisaccate conifer pollen assigned as Botryococcus-Pinaceae palynofacies. Paleoenvironmental settings and their palynofacies have been divided into several groups: aquatic environment, mesophytic understorey plants, swamp forest, deciduous-evergreen forest, highaltitude forest and conifer forest. The majority of identified species belongs to the mega-mesothermic groups (14-24oC).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0213008

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.