Number of the records: 1  

Odlišnosti vývoja alogénneho krasu Demänovskej doliny v spodnom pleistocéne a mladších obdobiach štvrtohor

 1. 1.
  0382841 - GLÚ 2013 RIV SK slo C - Conference Paper (international conference)
  Bella, P. - Kadlec, Jaroslav - Hercman, H. - Gradzinski, M. - Bosák, Pavel - Pruner, Petr - Gasiorowski, M. - Nowicki, T. - Chadima, Martin - Schnabl, Petr - Šlechta, Stanislav
  Odlišnosti vývoja alogénneho krasu Demänovskej doliny v spodnom pleistocéne a mladších obdobiach štvrtohor.
  [Differences of the evolution of allogenic Karst in the Demänova Valley (Nízké Tatry MTS, Slovakia) in Early Pleistocene and younger stages of Quaternary.]
  Geomorfológia a integrovaný výskum krajiny : zborník abstraktov. Exkurzný sprievodca. Ružomberok: Verbum, 2012 - (Bella, P.; Papčo, P.), s. 12-16. Prírodovedné, informatické a matematické štúdie. ISBN 978-80-8084-913-9.
  [Vedecká konferencia Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV /7./. Ružomberok (SK), 10.09.2012-12.09.2012]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA3013201; GA AV ČR IAA300130701
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516
  Keywords : allogenic karst * cave levels * valley incision * U-series dating * paleomagnetism * Demänová cave system * Nízké Tatry Mts. * Western Carpathians
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy

  Stredohorský alogénny kras Demänovskej doliny na severnej strane Nízkych Tatier je známy jaskynnými úrovňami, korelovanými s riečnymi terasami Váhu v Liptovskej kotline. Datovanie sintrových kôr, ktoré pokrývajú alochtónne riečne sedimenty metodou magnetostratigrafickou a U-series umožňujú nielen spresniť geochronológiu vývoja jaskynných úrovní, ale také rekonštruovať zahlubovanie krasových údolí. Nerovnaká intenzita zahlbovania Demänovskej doliny poukazuje na intenzivnejší tektonický výzdvih územia v spodnom pleistocéne v porovnaní so stredným a vrchným pleistocénom.

  Cave levels correlated with the Váh River terraces were developed in the Demänovská Valley located on the N slopes of the Nízke Tatry Mts. Dating of the flowstone beds overlaying the cave fluvial sediments using magnetostratigraphic ans U-series methods enable reconstruct the cave level development and also an estimation of karst valley incision. Different incision rates of the Demänovská Valley show the more intense uplift of this area during Early Pleistocene in comparison with Mid- and Late Pleistocene.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0212954

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.