Number of the records: 1  

Psychická zátěž, stres a psychohygiena v lékařských profesích

 1. 1.
  0382384 - PSÚ 2013 RIV CZ cze B - Monography
  Kebza, V. - Kuželová, H. - Paclt, I. - Ptáček, R. - Šolcová, Iva
  Psychická zátěž, stres a psychohygiena v lékařských profesích.
  [Mental strain, stress and psychohygiene in medical profesions.]
  Praha: Grada, 2012. 95 s. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-4569-5
  Institutional support: RVO:68081740
  Keywords : mental load * stress * mental hygiene * medical doctors
  Subject RIV: AN - Psychology

  Publikace se zabývá problematikou psychické zátěže a stresu v lékařských profesích a o možnosti jejich efektivního zvládání. Po úvodu do problematiky psychické zátěže a stresu a vymezení otázek psychické odolnosti se autoři soustřeďují na možné nejvýznamnější důsledky zátěže a stresu v lékařských profesích. Pojednávají o hlavních zásadách úspěšného zvládání zátěže a stresu v lékařských profesích. Knížka přináší rovněž přehled výsledků výzkumů syndromu vyhoření uskutečněných u souboru lékařů a zdravotnických profesí v ČR.

  The publication focuses on problems relating to mental health and stress in medical professions and possibilities of effectively coping with them. After presenting a general introduction to problems relating to mental strain and stress and defining resilience-related issues, possible major effects of burden and stress (mainly of a chronic nature) in medical professions are presented. The book provides also the main rules for successful coping with burden and stress in medical professions. Empirical results of studies on the occurrence of burnout syndrome in physicians and health care professions in the Czech Republic are discussed.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0212616

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.