Number of the records: 1  

Počátkové českého básnictví a německá metrika. K proměnám českého verše v nadnárodním kontextu

 1. 1.
  0382193 - ÚČL 2013 RIV CZ cze J - Journal Article
  Dobiáš, Dalibor
  Počátkové českého básnictví a německá metrika. K proměnám českého verše v nadnárodním kontextu.
  [Počátkové českého básnictví and German Theory of Verse. Concerning Transformations in Czech Verse in the Supranational Context.]
  Česká literatura. Roč. 60, č. 3 (2012), s. 355-367. ISSN 0009-0468. E-ISSN 2571-094X
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : Czech literature * history of Czech verse * Czech National Revival
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

  Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie P. J. Šafaříka a F. Palackého a jejich vliv na diskuse o charakteru českého verše na počátku 19. století byli dosud zkoumáni převážně v kontextu české a slovenské literatury. Studie se zabývá rovněž jejich vztahem k soudobým německým konceptům prozódie a metriky, které poskytly významnou teoretickou oporu úsilí P. J. Šafaříka a F. Palackého o komplexní vymezení moderního českého verše.

  The work Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie by P. J. Šafařík and F. Palacký and its influnece on early nineteenth discussions about the character of Czech verse have till now usually been considered in the context of Czech and Slovak literature. The article considers also its relation to the German concept of prosody and meter, which provided an important intellectual basis for Šafařík and Palacký's endeavour to develop a complex delineation of modern Czech verse.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0212486

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.