Number of the records: 1  

Česká pomoc rozvojovým zemím: nejen finanční rozvojová spolupráce

 1. 1.
  0381925 - NHÚ 2017 RIV CZ cze V - Research Report
  Janský, Petr - Řehořová, Z.
  Česká pomoc rozvojovým zemím: nejen finanční rozvojová spolupráce.
  [Czech aid to developing countries: not only financial development cooperation.]
  Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i, 2012. 9 s. Krátká studie IDEA, 6/2012.
  Institutional support: RVO:67985998
  Keywords : developing countries * aid * Czech Republic
  Subject RIV: AH - Economics
  http://idea.cerge-ei.cz/documents/kratka_studie_2012_06.pdf

  V roce 2005 přeřadila Světová banka Českou republiku ze skupiny rozvojových do skupiny rozvinutých zemí. Česká republika tak dnes již i oficiálně patří mezi zhruba čtyřicet nejvyspělejších zemí světa a podobně jako ostatní rozvinuté země se snaží pomáhat těm méně rozvinutým. V této studii zodpovídáme pomocí mezinárodního Commitment to Development Index následující otázky: jakým způsobem a jak moc pomáhá Česko rozvojovým zemím a jak si v tomto svém snažení stojí ve srovnání s ostatními rozvinutými zeměmi? Rozvojové země jsou s těmi rozvinutými provázány mnoha způsoby, například mezinárodním obchodem, migrací nebo rozvojovou spoluprací. Využíváme metodologii Commitment to Development Indexu (Index pomoci rozvojovým zemím, dále Index) a s pomocí dostupných dat hodnotíme různé způsoby, kterými Česka republika pomáhá rozvojovým zemím. Index vyvinul a každoročně jej pro 22 rozvinutých zemí aktualizuje washingtonský think tank Center for Global Development. Index je využíván mezinárodními organizacemi i médii pro lepší pochopení a efektivnější nastavení rozvojové pomoci. Česká republika do Indexu zatím zařazená není. Proto tento Index pro Českou republiku dopočítáváme a porovnáváme naše výsledky s ostatními rozvinutými zeměmi.

  The study describes the Czech Republic’s performance in terms of aid efforts to developing countries in comparison with other developed countries. For the first time, the authors apply a time-proven methodology of the Center for Global Development think tank in Washington called “Commitment to Development Index”. The Czech Republic ranks in 20th position out of 23 evaluated countries, so according to this index, we have a great potential for improvement. The study is firm and foremost showing that developed countries, such as the Czech Republic, can help through other means then simply financial development collaboration. Strategic decisions of governments and companies in areas such as international trade or migration often have a great impact on citizens of developing countries. The Index shows that compared to countries at the top – Sweden, Denmark, the Netherlands – the Czech Republic is mostly behind in the area of development and safety collaboration; on the other hand, it excels in international trade and environmental issues. The Czech Republic’s results in investment, migration and technologies are slightly below average. Even in times of cuts in Czech public budgets there is a room for improvement in terms of aid to developing countries. It could often be much more acceptable for the Czech republic, and much more beneficial for developing countries, if we changed the status quo of our public policies, rather than simply increased financial aid to developing countries.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0212283

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  kratka_studie_2012_06.pdf1213.6 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.