Number of the records: 1  

Která formule je ta pravá? (Kritéria adekvátnosti logické analýzy)

 1. 1.
  0380772 - FLÚ 2013 RIV SK cze J - Journal Article
  Peregrin, Jaroslav - Svoboda, Vladimír
  Která formule je ta pravá? (Kritéria adekvátnosti logické analýzy).
  [Which Formula is the Right One? Criteria of Adequacy of Logical Analysis.]
  Organon F. Roč. 19, Supp.1 (2012), s. 163-179. ISSN 1335-0668
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP401/10/1279
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : logic * argument * logical form * reflective equilibrium
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  Převádění vět přirozeného jazyka na formule formálního jazyka je běžnou praxí, která stojí v základě většiny aplikací logiky na analýzu našeho usuzování či argumentace. Je tato praxe vedena nějakými pevně zakotvenými kritérii? Máme za to, že odpověď je negativní. Cesta od přirozeného jazyka k formálnímu je mnohem problematičtější a mnohem náročnější, než se zdá na první pohled. Předkládáme popis této cesty a pokoušíme se expliklvat ta kritéria adekvátnosti logické formalizace, která jsou implicitní příslušným praktikám.

  Transforming natural language sentences into formulas of a formal language is a common practice that underlies most applications of logic to analysis of our reasoning/argumentation. Is this practice guided by any well established criteria? We argue that the answer is negative. The way from natural language to a formal one is much more tricky and much more arduous than it prime facie seems. The authors sketch a roadmap of this way and strive to explicate the criteria of adequacy of logical formalization that are implicit to the relevant practices.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0211396

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.