Number of the records: 1  

Subjektivní indikátory blahobytu: přístupy, měření a data

 1. 1.
  0380043 - SOÚ 2013 RIV CZ cze J - Journal Article
  Večerník, Jiří
  Subjektivní indikátory blahobytu: přístupy, měření a data.
  [Subjective indicators of well-being: approaches, measurements and data.]
  Politická ekonomie. Roč. 60, č. 3 (2012), s. 291-308. ISSN 0032-3233. E-ISSN 0032-3233
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP404/11/1521
  Institutional support: RVO:68378025
  Keywords : subjective well-being * happiness * life satisfaction
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  Impact factor: 0.722, year: 2012

  Článek pojednává problémy na rozhraní objektivních a subjektivních indikátorů. V první části jsou popsány vícerozměrné přístupy a ve druhé části popsány koncepty štěstí a spokojenosti. Poté je analyzován vztah mezi ekonomickým růstem a lidským štěstím. Ve čtvrté části jsou ukázána výzkumná data o sdělované spokojenosti v České republice, která jsou připravená k analýze a komparaci. V závěru jsou načrtnuty perspektivy výzkumu v dané oblasti.

  The article drafts problems on the interface of the objective and subjective indicators. In the first section, multi-dimensional approaches are tackled and in the second, concepts of happiness and satisfaction are overviewed. The relationship between economic growth and human happiness is described next. In the fourth section, data on reported happiness in the Czech Republic, ready for analysis and comparison, are described. In the conclusion, perspectives of research in the area are outlined.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0210866

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.