Number of the records: 1  

Surovina pro výrobu polyurethanů a způsob její výroby z odpadního polyurethanu

 1. 1.
  0366983 - ÚMCH 2012 RIV cze P - Patent Document
  Vlček, T. - Beneš, Hynek - Kruliš, Zdeněk
  Surovina pro výrobu polyurethanů a způsob její výroby z odpadního polyurethanu.
  [Raw material for polyurethane production and process for its preparing from waste polyurethane.]
  2011. Owner: Ústav makromolekulární chemie AV ČR. Date of the patent acceptance: 23.02.2011. Patent Number: 302362
  R&D Projects: GA MPO 2A-2TP1/135
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : polyurethane * bioreagent * recycling
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302362.pdf

  Recyklace polyuretanů za použití bioreagentu s funkčními hydroxylovými skupinami, kdy jsou získávány kapalné produkty, které mají výrazně nízké hydroxylové číslo, což umožňuje jejich využití jako suroviny pro výrobu lehčených i kompaktních polyuretanů. Vhodnou volbou bioreagentu lze modifikovat výslednou funkčnost recykláž, jeho hydroxylové číslo a reaktivitu v závislosti na obsahu primárních a sekundárních hydroxylových funkčních skupin a aminových funkčních skupin, a získat tak surovinu pro výrobu polyuretanů s optimálními parametry dle požadované aplikace.

  Recycling of polyurethanes using bioreagents with functional hydroxy groups, when liquid products are obtained, which have a markedly lower hydroxyl number. This makes it possible to utilize them as a raw material for production of expanded and compact polyurethanes. By an appropriate choice of the bioreagent, the resulting functionality of the product, its hydroxyl number and reactivity depending on the content of primary and secondary alcoholic hydroxy groups and amino groups and thus to obtain a raw material for production of polyurethanes with optimum parameters according to the required applications.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0201788

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.