Number of the records: 1  

Fytoremediace vzduchu - plány a realita

 1. 1.
  0359142 - ÚEB 2011 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Vaněk, Tomáš - Maršík, Petr - Soudek, Petr
  Fytoremediace vzduchu - plány a realita.
  [Phytoremediation of air - plans and reality.]
  Ekomonitor. Vol. 3. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o, 2010 - (Halousková, O.), s. 75-77. ISBN 978-80-86832-53-1.
  [Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi III. Beroun (CZ), 13.10.2010-14.10.2010]
  R&D Projects: GA MŽP(CZ) SP/1B7/129/08
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50380511
  Keywords : environment protection * plants * PAH
  Subject RIV: DK - Soil Contamination ; De-contamination incl. Pesticides

  Dosud získané výsledky ukazují, že vybrané rostliny lze efektivně využít k odstranění kontaminantů ze vzduchu, a to jak plošně, tak především v blízkosti zdrojů kontaminace, jako jsou komunikace. Při výběru vhodných rostlin je nezbytné věnovat pozornost jak jejich sorpčním schopnostem, tak i jejich schopnosti přežít v kontaminovaných lokalitách, kde jsou navíc vystaveny dalším stresům, jako je nedostatek vláhy a zasolení.

  Results obtained so far indicate that selected plants can be effectively used to remove contaminants from the air, both horizontally and especially near sources of contamination, such as roads. When choosing plants, it is necessary to pay attention to their sorption capacities, as well as their ability to survive in contaminated sites, which are also exposed to other stresses such as lack of moisture and salinity.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0006429

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.