Number of the records: 1  

Karel Hynek Mácha: Máj / M. D. Rettigová: Domácí kuchařka

 1. 1. 0357328 - UCL-M 2011 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Ibrahim, Robert
  Karel Hynek Mácha: Máj / M. D. Rettigová: Domácí kuchařka.
  [Karel Hynek Mácha: May / M. D. Rettigová: Home Cookbook.]
  Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě. Praha: Akropolis, 2010 - (Ibrahim, R.; Adam, R.; Čihák, J.; Fidlerová, A.; Hoffmann, B.; Hoffmannová, J.; Holý, J.; Nejedlý, P.), s. 56-64. ISBN 978-80-87481-05-9
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90560517
  Keywords : Czech literature * interpretations * Mácha, Karel Hynek * Rettigová, Magdalena Dobromila
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

  Kapitola se skládá z analýzy Máchova Máje se zaměřením na srovnání dedikační básně a prvního zpěvu; ve druhé části je analyzována ukázka odborného stylu z kuchařky M. D. Rettigové.

  The chapter consists of an analysis of Mácha's Máj, the focus is on the comparison of the dedication poem and the first canto; in the second part of the chapter there is a stylistic analysis of an extract of M. D. Rettigová's cookbook.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0195627