Number of the records: 1  

Pevnost, elasticita a lom kompozitů s pyrolyzovanými matricemi na bázi methylsiloxanových pryskyřic o optimalizovaném poměru „T“ a „D“ složek

 1. 1.
  0353439 - ÚSMH 2011 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Černý, Martin - Žaloudková, Margit - Glogar, Petr - Sucharda, Zbyněk - Strachota, Adam - Chlup, Zdeněk
  Pevnost, elasticita a lom kompozitů s pyrolyzovanými matricemi na bázi methylsiloxanových pryskyřic o optimalizovaném poměru „T“ a „D“ složek.
  [Strength, elasticity, and fracture of composites with pyrolysed matrices based on methylsiloxane resins with optimized ratio of “T” and “D” components.]
  Design a porušování materiálů, Křehký lom 2010. Brno: Ústav fyziky materiálů AVČR, v.v.i, 2010 - (Dlouhý, I.), s. 193-200. ISBN 978-80-87434-01-7.
  [Design a porušování materiálů. Brno (CZ), 04.11.2010]
  R&D Projects: GA ČR GA106/09/1101
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30460519; CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : mechanical properties * composites, pyrolysis * methylsiloxane resin
  Subject RIV: JH - Ceramics, Fire-Resistant Materials and Glass

  Studované kompozity vyztužené vlákny Nextel720 mají mechanické vlastnosti přijatelné pro aplikace vystavené teplotám do 1300 °C. Byly studovány mechanické vlastnosti po tříhodinové expozici při 1300, 1400 a 1500 °C bez ochranné atmosféry. Po tomto tepelném zpracování dochází ke zvýšení mechanické pevnosti až o 15 %.

  The investigated composites reinforced with Nextel720 fibers reveal acceptable mechanical properties for applications exposed to temperature up to 1300 °C. Mechanical properties were studied after three-hour exposition at 1300, 1400 and 1500 °C without a protective atmosphere. This temperature treatment increases the mechanical strength up to 15 %.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0192690

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.