Number of the records: 1  

O ÚLOZE ODTRŽENÍ MEZNÍ VRSTVY PŘI SILOVÉ INTERAKCI PROUDÍCÍ TEKUTINY S OBTÉKANÝM POVRCHEM

 1. 1. 0351982 - UT-L 2011 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Uruba, Václav
  O ÚLOZE ODTRŽENÍ MEZNÍ VRSTVY PŘI SILOVÉ INTERAKCI PROUDÍCÍ TEKUTINY S OBTÉKANÝM POVRCHEM.
  [ON THE ROLE OF BOUNDARY LAYER SEPARATION IN FLUID-FLOW - STRUCTURE INTERACTION.]
  Proceedings Interaction and feedbacks 2010. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2010 - (Zolotarev, I.), s. 101-108. ISBN 978-80-87012-29-1.
  [Interactions and Feedbacks 2010 /17./. Praha (CZ), 23.11.2010-24.11.2010]
  R&D Projects: GA ČR GA101/09/1522
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514
  Keywords : boundary layer separation * flow-structure interaction * flutter
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

  Silová interakce mezi proudící tekutinou a obtékaným tělesem představuje základní inženýrskou úlohu z oblasti mechaniky tekutin. Znalost sil je rozhodující pro dimenzování mechanické konstrukce obtékaného tělesa. Může také ovlivnit funkci zařízení jako celku. Klasické přístupy k této úloze nabízejí kvazistatické řešení. Je vyhodnocena maximální velikost síly. Pokud chceme řešit interakci poddajného tělesa s prouděním, potom nezbývá než řešit úlohu dynamicky. Vzhledem k tomu, že systém poddajné obtékané těleso - tekutina je silně nelineární, nezbývá, než úlohu řešit jako simulaci v čase.

  Paper is dealing with dynamical aspects of force interaction between surface and flow. Effect of a boundary layer separation on this interaction is analyzed. As an example, the experimental results on circular cylinder in cross-flow are shown. Substantial dynamical behavior of a boundary layer separation is demonstrated. This dynamics involves not only the well known Kármán vortex street, but the structure is much more complicated. The system of separation bubbles was detected as a rule.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0191601