Number of the records: 1  

Methods of Increasing Thermal Conductivity of Plasma Sprayed Tungsten-Based Coatings

 1. 1.
  0335082 - ÚFP 2010 RIV CH eng J - Journal Article
  Matějíček, Jiří - Iždinský, K. - Vondrouš, P.
  Methods of Increasing Thermal Conductivity of Plasma Sprayed Tungsten-Based Coatings.
  [Metody zvyšování tepelné vodivosti plazmových nástřiků na bázi wolframu.]
  Advanced Materials Research. Roč. 59, - (2009), s. 82-86. ISSN 1022-6680.
  [International Conference on New Materials for Extreme Environments/1st./. San Sebastian, 02.06.2008-04.06.2008]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20430508
  Keywords : Extreme environments * fusion materials * plasma sprayed coatings * thermal conductivity
  Subject RIV: JG - Metallurgy

  Tungsten is the main candidate material for the armor of plasma facing components for ITER and future fusion devices. Plasma spraying is an alternative method for manufacturing tungsten-based coatings, including composites and graded layers, having a number of advantageous features. On the other hand, the main limitation to application of these coatings on high heat flux components, is their low thermal conductivity, originating in the layered structure. This paper is focused on four methods of improving the coatings’ thermal conductivity. First method consists in modification of the basic spraying parameters, which have a direct influence on the coating structure and therefore properties. The other three methods involve post-processing of the coatings: molten copper infiltration, laser remelting and densification by HIPping. The latter encompasses also tungsten-copper composites of various compositions. Experimental results, including structural and thermal characterization,

  Plazmové nástřiky na bázi wolframu mají potenciální využití jako mezivrstvy pro „plasma facing components“ fúzních reaktorů. Jejich významným omezením je ale nízká tepelná vodivost. V této práci byly aplikovány a porovnávány alternativní metody zvyšování vodivosti: modifikace parametrů stříkání, infiltrace roztavenou mědí, laserové přetavení a lisování za tepla (HIPping).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0179655
   
Number of the records: 1