Number of the records: 1  

Vizuální monitoring na lokalitě Čistá, Důl Jeroným

 1. 1.
  0331554 - ÚGN 2010 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Kukutsch, Radovan
  Vizuální monitoring na lokalitě Čistá, Důl Jeroným.
  [Visual monitoring at the locality Čistá, Jeroným Mine.]
  Hornická Příbram ve vědě a technice 2009. Příbram: Sekretariát sympozia, 2009, s. 1-5. ISBN 978-80-254-5090-1.
  [Hornická Příbram ve vědě a technice 2009 /48./. Příbram (CZ), 13.10.2009-15.10.2009]
  R&D Projects: GA ČR GA105/09/0089
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : abandoned mining works * Jeronym mine * visual monitoring
  Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining

  Podnětem pro zavedení metody vizuálního pozorování, která rozšiřuje prováděný geomechanický monitoring, je stav horského masivu a snížená stabilita některých částí Dolu Jeroným, zejména komor K3 a K4, ve kterých registrujeme značné opady stropů. Důvodem bylo rovněž využití této metody pro pasportizaci a evidenci výše zmíněných jevů.

  The impuls for establishing the method of visual monitoring that extends the implementation of geomechanical monitoring, is the status of the rock mass and the reduced stability of some parts of the Jeroným Mine, in particular the chambers K3 and K4, where we register a large falls from roof. The reason was also using this method for pasportisation and registration of these phenomena.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0177043

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.