Number of the records: 1  

Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych

 1. 1.
  0331164 - ÚGN 2010 RIV PL eng M - Monography Chapter
  Staš, Lubomír - Kajzar, Vlastimil - Doležalová, Hana - Souček, Kamil - Smetanová, Lenka - Georgiovská, Lucie
  GPS monitoring of subsidence depression progress on undermined area.
  [Využití GPS při sledování vývoje poklesové kotliny na poddolovaném území.]
  Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych. Kraków: Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, University of Science and Technology AGH, Kraków, 2009, s. 99-106. ISBN 83-915742-10
  R&D Projects: GA ČR GA105/07/1586
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : GPS surveying * subsidence depression * horizontal movements
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy

  The paper deals with formation of subsidence depression above active mining field. An observation network was built on undermined area to be used monthly repeated surveying by GPS. From GPS data progress of shape of the surface subsidence was computed. The article describes an important influence of the tectonic faults, earlier undermining and generally the geo-mechanical condition of the rock mass for dynamics of progress of the surface subsidence.

  Kapitola se zabývá formováním poklesové kotliny nad dobývanými poruby. Pro potřeby opakovaného měření GPS s měsíčním intervalem byla v zájmovém území vybudována pozorovací stanice. Průběžný tvar vznikající poklesové kotliny je modelován na základě měření uskutečněných na jednotlivých bodech této pozorovací stanice. Příspěvek rovněž popisuje nezanedbatelné ovlivnění dynamiky vývoje poklesové kotliny vzhledem k tektonickému porušení, dřívějšímu dobývání a geomechanickým podmínkám horského masivu obecně.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0176763

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.