Number of the records: 1  

Layered Double Hydroxide-Related Mixed Oxides Deposited on Al2O3/Al Support

 1. 1.
  0329150 - ÚCHP 2010 ES eng C - Conference Paper (international conference)
  Kovanda, F. - Jirátová, Květa - Koloušek, D. - Klempa, Jan - Gaálová, Jana
  Layered Double Hydroxide-Related Mixed Oxides Deposited on Al2O3/Al Support.
  [Směsné oxidy připravené kalcinací LDH nanesených na nosič Al2O3/Al.]
  Abstracts. Jerusalem: -, 2009, s. 536. ISBN N.
  [EuropaCat IX: "Catalysis for Sustainable World". Salamanca (ES), 30.08.2009-04.09.2009]
  R&D Projects: GA ČR GA104/07/1400; GA ČR GA106/09/1664
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : layered double hydroxides * supported mixed oxide catalysts * emperature programmed reduction
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry
  http://www.certh.gr/577CC7CC.en.aspx

  The MII-Al and MII-Cu-Al LDH precursors were deposited on Al2O3/Al support during hydrothermal reaction in aqueous solutions containing divalent metal cations. Only a slight incorporation of Mn into deposited solid was observed. The obtained LDH films consisted of thin platelet crystals oriented nearly perpendicularly to the support; their morphology did not change even after heating at 500 °C, when mixed oxides were formed. The deposited mixed oxides containing Cu showed reduction peaks at relatively low temperatures; such catalysts could be very active in oxidation reaction, e.g., in the catalytic combustion of VOC.

  MII-Al a MII-Cu-Al LDH prekursory byly naneseny na nosič Al2O3/Al během hydrotermální reakce ve vodných roztocích obsahujících divalentní kationů kovů. Bylo pozorováno pouze malé množství vneseného manganu do nanesené tuhé fáze. Získaný LDH film sestával z tenkých krystalů orientovaných kolmo k nosiči, jejichž morforologie se neměnila ani po zahřívání na 500 °C, kdy vznikly směsné oxidy. Nanesené směsné oxidy obsahující měď vykázaly redukční píky při relativně nízkých teplotách. Takové katalyzátory by mohly být velmi aktivní při oxidačních reakcích, např. katalytické oxidaci VOC.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0175266

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.