Number of the records: 1  

Field inoculation of Alnus glutinosa with mycorrhizal fungi for phytorestoration of highly alkaline anthropogenic sediments

 1. 1.
  0326305 - BÚ 2010 RIV DE eng C - Conference Paper (international conference)
  Oliviera, R. S. - Carvalho, M. F. - Dodd, J. C. - Vosátka, Miroslav - Castro, P. M. L.
  Field inoculation of Alnus glutinosa with mycorrhizal fungi for phytorestoration of highly alkaline anthropogenic sediments.
  [Polní inokulace Alnus glutinosa s mykorhizními houbami pro zalesňování vysoce alkalických anthropogenních sedimentů.]
  Mycorrhiza Works. Braunschweig: Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft, Braunschweig, 2008 - (Feldmann, F.; Kapulnik, Y.; Baar, J), s. 298-295. ISBN 978-3-941261-01-3.
  [Mycorrhiza for Plant Vitality. Hannover (DE), 03.10.2007-05.10.2007]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516
  Keywords : mycorrhiza * Frankia * phytoforestation
  Subject RIV: EF - Botanics

  Filed trial on inoculation of Balck alder seedlings with simultaneous inoculation of AM, ECM and Frankia proved positive effect on seedling survival, growth parameters. Though AM and frankia colonisation was not detected in evaluation, ECM inoculation seems to be important for phytoforestation of alder.

  Polní pokus inokulace olše lepkavé se směsí AM, ECM hub a Frankia ukázal pozitivní vliv na přežití semenáčků a růstové parametry. I když kolonizace AM hub a Frankia nebyla pozorovvána při vyhodnocování, ECM inokulace se nadále jeví jako důležitý prostředek při zalesňování olší.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0173446

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.