Number of the records: 1  

Modified aluminosilicates as low-cost sorbents of As(III) from anoxic groundwater

 1. 1. 0323551 - UACH-T 2009 RIV NL eng J - Journal Article
  Doušová, B. - Fuitová, L. - Grygar, Tomáš - Machovič, Vladimír - Koloušek, D. - Herzogová, L. - Lhotka, M.
  Modified aluminosilicates as low-cost sorbents of As(III) from anoxic groundwater.
  [Modifkované alumosilikáty jako levné sorbenty As(III) z anoxických podzemních vod.]
  Journal of Hazardous Materials. Roč. 165, 1-3 (2009), s. 134-140. ISSN 0304-3894
  Grant - others:GA AV ČR(CZ) IAA401250701
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502; CEZ:AV0Z30460519
  Keywords : arsenic * anoxic groundwater * decontamination
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Impact factor: 4.144, year: 2009

  Cheap and well accessible clay minerals were treated by simple method with Mn and Fe ions from aqueous solution. The products were tested to sorption of As(III) from solutions imitating real groundwaters.

  Snadno dostupné jílové minerály byly upraveny jednoduchou metodou ionty Mn a Fe a produkty byly charakterizovány metodami speciace v pevné fázi. Produkty byly testovány k sorpci As(III) z vodných roztoků napodobujících podzemní vody.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0171471