Number of the records: 1  

S&T Intermediary Activities in CZ NUTS 2 Region Prague: SUPER-SME Project

 1. 1.
  0319196 - FLÚ 2009 RIV CZ eng J - Journal Article
  Filáček, Adolf
  S&T Intermediary Activities in CZ NUTS 2 Region Prague: SUPER-SME Project.
  [Zprostředkovatelské aktivity ve výzkumu a vývoji v NUTS 2 Pražském regionu: Projekt SUPER-SME.]
  Teorie vědy. Roč. 30, č. 1 (2008), s. 51-94. ISSN 1210-0250
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : innovation intermediation * research policy * SUPER-SME Project of PF6
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  Paper is describing the role of intermediators in research, development and innovation processes and the current state of intermediation services in CZ NUTS 2 Region Prague.

  Článek rozebírá postavení a roli zprostředkovatele ve výzkumu ,vývoji a inovacích. Na základě výsledků evropského projektu SUPER-SME analyzuje zprostředkovatelský systém v Pražském regionu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0168420
   
Number of the records: 1