Number of the records: 1  

Deposition of Ba.sub.x./sub.Sr.sub.1-x./sub.TiO.sub.3./sub. thin films by double RF hollow cathode plasma jet system

 1. 1.
  0319065 - FZÚ 2009 RIV DE eng J - Journal Article
  Hubička, Zdeněk - Virostko, Petr - Tichý, M. - Čada, Martin - Adámek, Petr - Olejníček, Jiří - Deyneka, Alexander - Churpita, Olexandr - Valvoda, V. - Jastrabík, Lubomír
  Deposition of BaxSr1-xTiO3 thin films by double RF hollow cathode plasma jet system.
  [Depozice tenkých vrstev BaxSr1-xTiO3 pomocí systému dvou vysokofrekvenčních plazmových trysek s efektem duté katody.]
  Contributions to Plasma Physics. Roč. 48, 5-7 (2008), s. 515-520. ISSN 0863-1042. E-ISSN 1521-3986
  R&D Projects: GA AV ČR KAN301370701; GA AV ČR KJB100100707; GA AV ČR 1QS100100563; GA ČR GA202/06/0776
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100522
  Keywords : BSTO * ferroelectric films * hollow cathode * Langmuir probe * optical emission spectroscopy * plasma jet
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 1.250, year: 2008

  Low-pressure plasma jet system with two hollow cathodes was used for deposition of BaxSr1-xTiO3 (BSTO) ferroelectric thin films. In the experiment, the composition of BSTO films was controlled by magnitude of average RF power applied on particular plasma jet guns with STO and BTO nozzles. X-ray diffraction proved that BSTO thin films were polycrystalline with perovskite structure and measurement of dielectric properties showed ferroelectric hysteresis loop at room temperature.

  Nízkotlaký systém dvou plazmových trysek s efektem duté katody byl použit pro depozice feroelektrických tenkých vrstev BaxSr1-xTiO3 (BSTO). Složení BSTO vrstev bylo řízeno velikostí středního vysokofrekvenčního výkonu přiváděného na jednotlivé trysky vyrobené z BTO a STO. Rentgenová difraktometrie potvrdila, že deponované vrstvy BSTO jsou polykrystalické s perovskitovskou strukturou, a měření jejich dielektrických vlastností odhalilo feroelektrickou smyčku při pokojové teplotě.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0168325

   
   
Number of the records: 1