Number of the records: 1  

Phonetic reduplication in Tamil in the context of expressivity

 1. 1.
  0318490 - OÚ 2009 RIV CZ eng J - Journal Article
  Hons, Pavel
  Phonetic reduplication in Tamil in the context of expressivity.
  [Fonetická reduplikace v tamilštině v kontextu expresivity.]
  Archiv orientální: Quarterly Journal of African and Asian Studies. Roč. 76, č. 4 (2008), s. 554-556. ISSN 0044-8699
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90210515
  Keywords : reduplication * Tamil * expressivity
  Subject RIV: AI - Linguistics

  The article deals with reduplication in Tamil. First, it arranges various types of reduplication into five groups, according to one formal criterion – what is reduplicated. Then it focuses on phonetic reduplication, i.e. partial reduplication where the second word (the reduplicant) copies the phonetic structure of the base word to produce a rhyming pair. It classifies the examples of phonetic reduplication into several subgroups. The first large group contains pairs of fully lexical words, which have been put together because they sound similar and produce a rhyming pair. Here, phonetic reduplication accompanies semantic reduplication. The second large group contains pairs of words in which the second word is a bound word and has no meaning by itself. The eminent example in this category is the echo words, e.g. puli kili „tigers and so on“. These pairs usually have some emotive connotation and speakers use them to express their attitude towards something.

  Článek se zabývá reduplikací v tamilštině. V úvodu rozděluje příklady reduplikace do pěti velkých skupin na základě jednoho formálního kritéria. Následně se zabývá samotnou fonetickou reduplikací, která může být definována jako částečná reduplikace, kde jedno slovo imituje fonologickou podobu slova druhého. Také příklady fonetické reduplikace mohou být rozděleny do několika skupin. První velkou skupinou jsou páry plnovýznamových slov, které se objevují vedle sebe díky podobné fonologické struktuře. Zde je fonetická reduplikace pouze doprovodným jevem reduplikace sémantické. Druhou velkou skupinou jsou páry slov jež se rýmují, ale kde jedno ze slov nemá samo o sobě žádný význam, například puli kili „tygři a jiná dravá zvěř“. Tyto páry mají obvykle expresivní charakter a vyjadřují postoj mluvčího k dané věci. V tomto případě může být fonetická reduplikace považována za hlavní slovotvorný proces.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0167895

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.