Number of the records: 1  

Present microearthquakes activity occurring in Silesia and northern Moravia

 1. 1.
  0317023 - ÚGN 2009 CZ eng A - Abstract
  Holub, Karel - Kaláb, Zdeněk - Knejzlík, Jaromír - Rušajová, Jana
  Present microearthquakes activity occurring in Silesia and northern Moravia.
  [Současná aktivita mikrozemětřesení vyskytujících se ve Slezsku a na severní Moravě.]
  Czech - Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudetten and Adjacent Areas /9./ - Abstracts. Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2008. s. 8-8.
  [Czech - Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudetten and Adjacent Areas. 12.11.2008-15.11.2008, Náchod]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : microearthquake * focal region * swarm
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure

  The paper is dealing with seismological observations aimed at investigation of microearthquakes activity in Silesia and northern Moravia. Several epicentral regions were determined, where sometimes occurrence of earthquakes has a swarm-like character. The current activity was estimated as very low.

  Práce se zabývá seismologickými pozorováními určenými ke zjišťování aktivity mikrozemětřesení ve Slezsku a na severní Moravě. Bylo stanoveno několik epicentrálních oblastí, kde někdy výskyt zemětřesení má charakter zemětřesného roje. Současnou aktivitu lze hodnotit jako velmi nízkou.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0166781

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.