Number of the records: 1  

Simulace regulace systémů s rozloženými parametry v simulinku

 1. 1.
  0314397 - ÚTIA 2009 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Anderle, M. - Augusta, Petr - Rehák, Branislav
  Simulace regulace systémů s rozloženými parametry v simulinku.
  [Simulation of control of systems with disctributed paramters in Simulink.]
  Preprints of the Technical Computing Prague 2008. Praha: HUMUSOFT, 2008, s. 1-6. ISBN 978-80-7080-692-0.
  [Technical Computing Prague 2008. Praha (CZ), 11.11.2008-11.11.2008]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0567; GA ČR GP102/07/P413; GA MŠk LA 274
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
  Keywords : Distributed-parameter systems * polynomial methods for control * modelling and simulation
  Subject RIV: BC - Control Systems Theory

  Řízení systémů s rozloženými parametry je stále živé téma s aplikacemi v mnoha oblastech, mj. v adaptivní optice a lékařství. Pro usnadnění výzkumu nových metod pro řízení systémů s rozloženými parametry byl do prostředí Simulink vytvořen nový blok pro simulaci, který numericky řeší parciální diferenciální rovnici popisující chování simulovaného objektu. Na podobném principu byl vytvořen i blok představující regulátor. Při simulacích uzavřené smyčky lze využívat dalších simulinkových bloků jako jsou vstupní signály, náhodný signál ap.

  The control of distributed-parameter systems has always been a very active topic with applications in many areas. Also the last few years, in particular, have seen developments in associated technology which have a direct impact on actual implementation. In particular, there have been massive developments in the design and implementation of very high quality sensors and actuators and also the associated costs are dropping. As a result, it is now feasible to consider using arrays of sensors and actuators in the control of spatially distributed systems. To make development of new methods easier, a new Simulink block was made representing a plant and a controller. During simulation other Simulink blocks, e.g., Random number, input signals, etc. can be used.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0164920

   
   
Number of the records: 1