Number of the records: 1  

Birds of a Feather Flock Together … Does my job determine how I see myself and others?

 1. 1.
  0313561 - SOÚ 2009 CZ eng N - Newspaper Article
  Häuberer, Julia
  Birds of a Feather Flock Together … Does my job determine how I see myself and others?
  [„Vrána k vráně sedá“… Ovlivňuje naše profese, jak vnímáme sebe a druhé?]
  Socioweb. Roč. 6, 7-8 (2008), s. 14-17. ISSN 1214-1720
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) KJB700280603
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505
  Keywords : social distance * like-me hypothesis * prestige hypothesis
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography
  http://www.socioweb.cz

  Analyzing the survey „Social distance 2007“ the article investigates the question, if in the Czech society the like-me principle or the prestige effect best explains the Subjective Social Distance in the stratification system. Using OLS-regressions it was shown, that in all 5 EGP classes the prestige effect is prevailing. However, comparing the regression slopes in the different classes a weak like-me effect was also detected.

  V analýze dat z průzkumu „Sociální distance 2007“ se článek zabývá otázkou, zda v české společnosti má na subjektivní sociální distance ve stratifikačním systému vliv spíše princip podobnosti nebo prestiže. Užitím OLS regrese bylo ukázáno, že ve všech pěti sociálních třídách EGP převažuje efekt prestiže. Nicméně porovnáním regresních přímek v rozdílných skupinách byl také zjištěn mírný efekt podobnosti.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0164344

   
   
Number of the records: 1