Number of the records: 1  

Historický Důl Jeroným v Čisté

 1. 1.
  0313258 - ÚGN 2009 RIV CZ cze B - Monography
  Žůrek, P. - Kořínek, R. - Kaláb, Zdeněk - Hrubešová, E. - Knejzlík, Jaromír - Daněk, T. - Kukutsch, Radovan - Michalčík, P. - Lednická, Markéta - Rambouský, Zdeněk
  Historický Důl Jeroným v Čisté.
  [Medieval Mine Jeroným in Čistá.]
  1. - Ostrava: Ediční středisko VŠB TU Ostrava, 2008. 82 s. ISBN 978-80-248-1757-6
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA105/06/0068
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518
  Keywords : Medieval Mine Jeroným * stability of underground spaces * monitoring
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure

  Monografie shrnuje základní informace o středověkém Dole Jeroným. Základ díla tvoří informace o geomechanickém a geologickém monitoringu. Stručně je popsán distribuovaný měřicí systém, který umožňuje kontinuální sledování vybraných parametrů. Zvláštní pozornost je věnována seizmickému zatížení důlních prostor. Uvedeny sou i první poznatky z matematického modelování.

  This monograph concentrates basic information about medieval Mine Jeroným. Information about geomechanical and geological monitoring is foundation about this book. Distributed control system that enables continuous observing of selected parameters is briefly described. Special attention is applied to seismic loading of underground spaces. First results from mathematical modeling is also presented.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0164134

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.