Number of the records: 1  

Tax evasion dynamics in the Czech Republic: first evidence of an evasional Kuznets curve

 1. 1.
  0312861 - NHÚ 2009 RIV CZ eng J - Journal Article
  Hanousek, Jan - Palda, F.
  Tax evasion dynamics in the Czech Republic: first evidence of an evasional Kuznets curve.
  [Dynamika daňových úniků v České republice: první důkaz Kuznetsovy křivky šedé ekonomiky.]
  CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 360 (2008), s. 1-38. ISSN 1211-3298
  R&D Projects: GA ČR GA402/04/0166; GA MŠMT LC542
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503
  Keywords : underground economy * tax evasion * evasional Kuznets curve
  Subject RIV: AH - Economics
  http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp360.pdf

  Using surveys of the Czech Republic taken in 2000, 2002, 2004, and 2006 we measure how the percentage of tax evaders evolved from 1995 until 2006. We find that at first evasion rose, leveled off, and then fell along a quadratic path, suggesting the existence of what we call an evasional Kuznets curve. Our paper is the first to document the existence of an evasional Kuznets curve and to show how it can help improve Markov-chain predictions of tax evasion.

  V této studii jsme měřili pomocí výběrových šetření provedených v letech 2000, 2002, 2004 a 2006, jak se vyvíjela šedá ekonomika v České republice v období 1995-2006. Zjistili jsme, že nejprve šedá ekonomika rostla, dosáhla svého maxima a potom začala klesat podle kvadratické křivky, kterou nazýváme Kuznetsovou křivkou šedé ekonomiky. Naše studie je první, která dokumentuje existenci Kuznetsovy křivky šedé ekonomiky a ukazuje, jak tuto skutečnost využít k predikcím šedé ekonomiky využívajících Markovských řetězců.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163815

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Wp360.pdf0334.1 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.