Number of the records: 1  

Strategic informative advertising in a horizontally differentiated duopoly

 1. 1.
  0312860 - NHU-C 2009 RIV CZ eng J - Journal Article
  Celik, Levent
  Strategic informative advertising in a horizontally differentiated duopoly.
  [Strategické informativní inzerování v horizontálně odlišném duopolu.]
  CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 359 (2008), s. 1-41. ISSN 1211-3298
  Institutional research plan: CEZ:MSM0021620846
  Keywords : informative advertising * tune-ins * television market
  Subject RIV: AH - Economics
  http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp359.pdf

  When firms possess information about their competitors’ products, their advertisements may leak extra information. I analyze this within a duopoly television market that lasts for two periods. Each station may advertise its upcoming program by airing a tune-in during the first program. Viewers may alternatively sample a program. I find that each station’s equilibrium tune-in decision depends on both upcoming programs - thereby revealing more information than the actual content - when the sampling cost is sufficiently low. Otherwise, tune-in decisions are made independently. It is welfare improving to ban tune-ins in the latter case but not in the former.

  Pokud společnosti vlastní informace o produktech svých konkurentů, jejich inzerce v sobě může nést další informace. Analyzuji tuto hypotézu na duopolním trhu televizních stanic, který trvá dvě periody. Každá stanice může inzerovat svůj nadcházející pořad vysíláním upoutávek během prvního pořadu. Diváci mohou případně zhlédnout ukázku z pořadu. Zjistil jsem, že rovnovážné rozhodnutí každé stanice ve vysílání upoutávek závisí na obou nadcházejících pořadech - tudíž odhalí více informací než současný obsah - pokud cena přepínání a prohlížení jiných pořadů je dostatečně nízká. Jinak jsou rozhodnutí o upoutávkách činěny nezávisle. Zakázání upoutávek v prvním případě vede ke zvýšení bohatství, v druhém případě nikoli.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163814

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Wp359.pdf0450.3 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.