Number of the records: 1  

Anticorrosion efficiency of organic coatings depending on the pigment volume concentration of polyaniline phosphate

 1. 1.
  0312784 - ÚMCH 2009 RIV NL eng J - Journal Article
  Kalendová, A. - Veselý, D. - Sapurina, I. - Stejskal, Jaroslav
  Anticorrosion efficiency of organic coatings depending on the pigment volume concentration of polyaniline phosphate.
  [Antikorozní účinnost organických nátěrů v závislosti na objemové koncentraci polyanilin fosfátu.]
  Progress in Organic Coatings. Roč. 63, č. 2 (2008), s. 228-237. ISSN 0300-9440. E-ISSN 1873-331X
  R&D Projects: GA MŠMT ME 847
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : PANI * PVC
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 1.375, year: 2008

  Polyaniline (PANI) was synthesized by oxidation of aniline in an aqueous solution of ammonium peroxodisulfate and phosphoric acid. PANI was characterized by means of scanning electron microscopy and its physical-chemical properties were determined. The prepared PANI displayed inhibition effects in corrosion reactions progressing on a steel base under the organic coating. PANI exhibits good anticorrosion efficiency in an epoxy-ester coating. The studied system does not contain any heavy metals harmful to the environment.

  Polyanilin byl připraven oxidací anilinu ve vodném roztoku peroxydvojsíranu amonného v přítomnosti kyseliny fosforečné. Polyanilin byl charakterizován prostřednictvím skenovací elektronové mikroskopie a byly stanoveny jeho fyzikálně chemické vlastnosti. Připravený polyanilin vykazoval inhibiční efekt v korozních reakcích probíhajících na ocelovém základu pod nátěrem. Polyanilin vykazuje dobrou antikorozní účinnost v epoxyesterovém nátěru. Studované systémy neobsahují žádné těžké kovy zatěžující životní prostředí.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163757

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.