Number of the records: 1  

Historical seismology. Interdisciplinary studies of past and recent earthquakes

 1. 1.
  0312779 - GFÚ 2009 RIV NL eng M - Monography Chapter
  Gisler, M. - Kozák, Jan - Vaněk, Jiří
  The 1855 Visp (Switzerland) earthquake: a milestone in macroseismic methodology?
  [Zemětřesení z r. 1855 ve švýcarském Vispu: přelom v makroseismickém popisu?]
  Historical seismology. Interdisciplinary studies of past and recent earthquakes. Dordrecht: Springer, 2008 - (Fréchet, J.; Meghraoui, M.; Stucchi, M.), s. 231-247. Modern approaches in solid earth sciences. ISBN 978-1-4020-8221-4
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30120515
  Keywords : history of seismology * 1855 Visp earthquake * macroseismology
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure

  The first attempts to establish macroseismic intensity reach back to the 17th century. But it was not until the late 19th century that seismic intensity scales, tectonic faults and individual types of seismic waves were routinely studied and recorded. Results of observational seismology, macroseismic observation and earthquake classification in the early 19th century were so cumbersome and slow that these data were not commonly used and often forgotten.

  První pokusy sestavit stupnici makroseismických intenzit zemětřesení sahají do 17. století. Avšak teprve v pozdním 19. století začaly být seismické intenzitní stupnice, tektonické zlomy a jednotlivé typy seismických vln rutinně zaznamenávány a studovány. Výsledky observatorní seismologie, makroseismická pozorování a klasifikace zemětřesení se v raném 19. století vyskytovaly natolik sporadicky a byly natolik neprůkazné a neujednocené, že nebyly obecně akceptovány a používány a upadaly v zapomenutí.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163753

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.