Number of the records: 1  

Enzymatic and structural analysis of the I47A mutation contributing to the reduced susceptibility to HIV protease inhibitor lopinavir

 1. 1.
  0312673 - ÚOCHB 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Grantz Šašková, Klára - Kožíšek, Milan - Lepšík, Martin - Brynda, Jiří - Řezáčová, Pavlína - Václavíková, Jana - Kagan, R. M. - Machala, L. - Konvalinka, Jan
  Enzymatic and structural analysis of the I47A mutation contributing to the reduced susceptibility to HIV protease inhibitor lopinavir.
  [Enzymatická a strukturální charakterizace mutace I47A podílející se na snížšné citlivosti k HIV proteasovému inhibitoru lopinaviru.]
  Protein Science. Roč. 17, č. 9 (2008), s. 1555-1564. ISSN 0961-8368. E-ISSN 1469-896X
  R&D Projects: GA MŠMT 1M0508; GA MZd NR8571
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506; CEZ:AV0Z50520514
  Keywords : HIV protease inhibitors * antiviral resistance development * X-ray structure * molecular recognition * enzyme kinetics
  Subject RIV: CE - Biochemistry
  Impact factor: 3.115, year: 2008

  This paper characterizes the influence of I47A and I54V mutations on the susceptibility to protease inhibitor lopinavir using enzymatic, structural and molecular dynamics analysis. The results may help us understanding development of the resistance to HIV protease inhibitors.

  Tato práce charakterizuje vliv mutací I47A a I54V v HIV-1 protease na sníženou citlivost k inbitoru lopinaviru a vzužívá enzymatické a strukturální metody a take metody molekulové dynamiky. Výsledky práce nám mohou pomoci porozumět lépe vývoji resistence k proteasovým inhibitorům.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163672

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.