Number of the records: 1  

Optical spectroscopy of Cyg X-1

 1. 1.
  0312666 - ASÚ 2009 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Hadrava, Petr
  Optical spectroscopy of Cyg X-1.
  [Opticka spektroskopie Cyg X-1.]
  Proceedings of RAGtime 8/9: Workshops on black holes and neutron stars. Opava: Silesian University, 2007 - (S. Hledík; Z. Stuchlík), s. 71-78. ISBN 978-80-7248-419-5.
  [RAGtime /8/9/. Hradec nad Moravicí (CZ), 19.09.2007-21.09.2007]
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LC06014; GA ČR GA202/06/0041
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10030501
  Keywords : Cyg X-1
  Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics

  The star HDE 226868 known as an optical counterpart of the black hole candidate Cyg X-1 has been observed in H_alpha region using spectrograph at Ondrejov 2-m telescope. The orbital parameters are determined from HeI-line by means of the author's method of Fourier disentangling. Preliminary results are also presented of disentangling the H_alpha-line into a P-Cyg profile of the (optical) primary and an emission profile of the circumstellar matter (and a telluric component).

  Hvězda HDE 226868, známá jako optický protějšek objektu Cyg X-1 s předpokládanou černou dírou, byla pozorována v oblasti H_alfa spektrografem ondřejovského 2-m dalekohledu. Orbitální parametry jsou určeny z čáry HeI pomocí autorovy metody fourierovského disentanglingu. V práci jsou předloženy také předběžné výsledky disentanglingu čáry H_alfa na P-Cyg profil optického primáru a na emisní profil okolohvězdné hmoty (a na telurickou složku).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0004758

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.