Number of the records: 1  

Separation of Accelerated Particles During Reconnection Processes

 1. 1.
  0312635 - ASÚ 2009 RIV HR eng J - Journal Article
  Karlický, Marian - Bárta, Miroslav
  Separation of Accelerated Particles During Reconnection Processes.
  [Separace urychlených částic během procesů magnetické rekonexe.]
  Central European Astrophysical Bulletin. Roč. 32, č. 1 (2008), s. 29-33. ISSN 1845-8319
  R&D Projects: GA AV ČR IAA300030701
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10030501
  Keywords : plasmas * flares * particle acceleration
  Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics

  For the magnetic field reconnection in the electron-proton plasma the spatial separation of electrons and protons was recognized. This result can explain recent RHESSI observations showing the X-ray and gamma sources spatially separated.

  Pro magnetickou rekonexi v electron-protonové plazmě byla zjištěna prostorové separace elektronů a protonů. Tento výsledek může vysvětlit nedávná pozorování ze satelitu RHESSI, kde zdroje rengenového a gamma záření jsou prostorově odděleny.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163645

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.