Number of the records: 1  

Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u pístů

 1. 1.
  0312591 - GLÚ 2009 RIV CZ cze J - Journal Article
  Hradecká, L. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Svobodová, Marcela
  Mikropaleontologický výzkum svrchně pleistocenních sedimentů v pískovně u pístů.
  [Palynological and micropaleontological research of Upper Pleistocene sediments from the sand pit near Písty.]
  Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports. Roč. 2007 /41/, - (2008), s. 120-123. ISSN 0514-8057
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516
  Keywords : Quaternary sediments * lithology * palynology * Upper Cretaceous * foraminiferal and palynomorph redepositions
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  http://www.geology.cz/img/zpravyvyzkum/fulltext/2007-33.pdf

  Během studia palynologických preparátů z písčitých jílů tvořících vložky ve fluviálních sedimentech byly kromě pylů kvartérního stáří nalezeny i přeplavené spory, dinocysty a foraminifery svrchnokřídového stáří. Na základě biostratigraficky významných forem dinocyst a foraminifer se jednalo o střední turon. Zachování vápnitých schránek foraminifer v palynologických preparátech je neobvyklé, vzhledem k jejich rezistenci vůči kyselinám.

  During palynological study of Upper Pleistocene fluvial sandy clay from the Písty sand pit redeposited Upper Cretaceous spores, dinocysts and foraminifera were found. Dinocysts and foraminifers correspond to the Middle Turonian age. The preservation of calcareous foraminiferal tests in the palynological slide is unusual due to their unexpected resistence to acids.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163615

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.