Number of the records: 1  

Actuator Based on Principle of Thermoelasticity for Producing Extreme Forces

 1. 1.
  0312504 - ÚT 2009 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Doležel, Ivo - Donátová, M. - Karban, P. - Ulrych, B.
  Actuator Based on Principle of Thermoelasticity for Producing Extreme Forces.
  [Aktuátor založený na principu termoelasticity pro vytváření extrémních sil.]
  Electric Machines and Drives, Power Electronics and Drive Control. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., 2008, s. 13-17. ISBN 978-80-87012-13-0.
  [Symposium Electric Machines and Drives, Power Electronics and Drive Control. Prague (CZ), 30.09.2008-02.10.2008]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20570509
  Keywords : actuators * thermoelasticity * coupled problem
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

  Actuators working on the principle of thermoelasticity represent promising devices for fixing tasks in the industrial environment. The paper deals with the computer simulation of their operations both in the dynamic regimes. The task represents a multiply coupled problem characterized by interaction of electromagnetic field, temperature field and a field of thermoelastic displacements. The corresponding mathematical model is solved in hard-coupled formulation. The methodology is illustrated on a typical example.

  Aktuátory pracující na principu termoelasticity představují slibná zařízení pro upevňování těles v různých průmyslových aplikacích. Příspěvek se zybývá jejich počítačovou simulací ve statických i dynamických režimech. Úloha představuje vícenásobně sdružený problém charakterizovaný vzájemnou interakcí elektromagnetického pole, teplotního pole a pole termoplastických deformací. Navržený matematický model se řeší v silně sdružené formulaci. Metodika je ilustrována na typickém příkladu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163552

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.