Number of the records: 1  

Microbial community development in the traps of aquatic .i.Utricularia./i. species

 1. 1.
  0312417 - BC 2009 RIV NL eng J - Journal Article
  Sirová, Dagmara - Borovec, Jakub - Černá, B. - Rejmánková, E. - Adamec, Lubomír - Vrba, Jaroslav
  Microbial community development in the traps of aquatic Utricularia species.
  [Vývoj mikrobiálního společenstva v pastech vodních masožravých rostlin rodu Utricularia]
  Aquatic Botany. Roč. 90, č. 2 (2009), s. 129-136. ISSN 0304-3770. E-ISSN 1879-1522
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GP206/05/P520
  Grant - others:NSF(MX) 0089211
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60170517; CEZ:AV0Z60050516
  Keywords : aquatic carnivorous plant * bacteria * PLFA * algae * periphyton * nutrients * phosphorus * extracellular phosphatase
  Subject RIV: EF - Botanics
  Impact factor: 1.697, year: 2009

  We examined the trap fluid of three aquatic carnivorous species of Utricularia (Lentibulariaceae) to assess the role of microbial community within their traps in plant nutrient acquisition. In the context of increasing trap age, we characterized microbial community composition using phospholipid fatty acid (PLFA) analysis and microscopy. Nutrient content in various fractions of the trap fluid was analyzed and the abundance of free-suspended bacteria estimated. The activities of extracellular phosphatase in the trap fluid were determined using fluorometry and the contribution of the microbial community to phosphatase production assessed by epifluorescence microscopy. Our findings support the hypothesis that mutualism is an important association in aquatic Utricularia traps and that the trap-associated microbial community may be of benefit to the rootless aquatic Utricularia species facing problems with P acquisition due to the loss of roots in their evolution.

  Cílem práce bylo zhodnotit úlohu mikrobiálního společenstva uvnitř pastí tří vodních masožravých rostlin rodu Utricularia z hlediska příjmu živin rostlinou. V pastech vzrůstajícího stáří bylo charakterizováno složení mikrobiálního společenstva pomocí analýzy fosfolipidických mastných kyselin (PLFA) a mikroskopie. Byl změřen obsah živin v různých frakcích pasťové tekutiny a odhadnuty počty volně plovoucích bakterií. Aktivita extracelulárních fosfatáz v pasťové tekutině byla analyzována fluorometricky a podíl mikrobiálního společenstva na tvorbě extracelulárních enzymů odhadnut pomocí epifluorescenční mikroskopie. Naše výsledky podporují hypotézu, že mutualizmus v pastech vodních druhů rodu Utricularia pro tyto bezkořenné rostliny hraje nezastupitelnou roli v získávání živin, zvláště v živinově chudých vodách s nepříznivou C:N:P stechiomerií.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163488

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.